Intelligent og Simpel effektivisering

Hos 3XD fokuserer vi på at effektivisere boligsektorens daglige drift via digitale arbejdsgange. Gennem opmåling og digitalisering af boliger, bygninger og udearealer er det muligt at spare op til 30% per bolig inden for områder som istandsættelse, udbud, synsrapportering og inspektionsprojekter.

3XD er en videreudvikling af InComs digitaliseringskoncept, som oprindeligt fokuserede på optegning af bygningers lejemål med efterfølgende digitalt fraflytningssyn. Igennem årene har 3XD udvidet sin portefølje til at inkludere en lang række produkter og ydelser – alt sammen med det formål at effektivisere og optimere så mange driftsmæssige områder som muligt.

Alle 3XDs produkter er tilpassede og fleksible, så der er mulighed for at tilgå dem som én samlet løsning samt som mindre individuelle ydelser - alt efter behov og forretningsmodel.

Digitalisering

3XD har stadigvæk stort fokus på digitalisering og effektivisering af diverse driftsmæssige områder, for vi ved, hvor mange ressourcer boligselskaberne kan spare på optimering af administrative opgaver og arbejdsgange.

Bolig- og Bygningsdigitalisering

Bolig- og Bygningsdigitalisering er et område med store muligheder for besparelse. Tager man som eksempel fraflytningssynet er der her store digitaliseringsmuligheder, og boligselskaber kan spare i gennemsnit 30% per fraflytning. Det svarer til omkring 8.500 kr. samt 2-3 arbejdstimer per fraflytning.

Digitalisering af udearealer

Ved digitalisering af udearealer opnår man bedre ressourcestyring. Den digitale registrering giver hver afdeling overblik over det aktuelle medarbejder-, tids- og maskinbehov. Det resulterer i effektiv planlægning og et faktuelt grundlag, hvorpå afdelingsbestyrelserne kan træffe deres beslutninger.

Opmålingen og det efterfølgende digitale overblik over afdelingernes udeområder gør det tydeligt, hvilke opgaver, der ligger i vedligehold og udvikling, af udeområderne. Det er dermed også meget tydeligt, for både store og små afdelinger at se, hvad hver afdeling får af ydelser. En lille afdeling kan have mere tidskrævende opgaver, som f.eks. rosenbede eller hæk, end en stor afdeling med åbne græsarealer.

 

Drone Service

3XD leverer alle opgavetyper inden for video- og billedoptagelse med droner. Alt fra store inspektionsprojekter til ad hoc-opgaver, som afhjælper den daglige drift. Billeder, film og data leveres i ét system, som hænger sammen med øvrige systemer fra InCom, 3XD og EG, og som derfor giver nem og hurtig adgang til alt billedmateriale.

Visualisering

Der er mange måder hvorpå boligselskabet kan bruge visualisering til at fremvise både afdelinger og boliger. Med 3D boligvisualisering er det muligt at præsentere en lejlighed inden den er færdigbygget og derved forbedre chancerne for at den er lejet ud allerede fra dag et. Igennem digitalisering er der mulighed for at fremvise og søge på beliggenhed, vælge hvilken bygning og lejlighed man ønsker at kigge nærmere på, synliggøre både lejlighedens størrelse og opbygning samt give potentielle lejere mulighed for en virtuel rundvisning.

Derudover kan man også med en afdelingspræsentationsvideo visualisere hvordan bygningen er placeret i forhold til nærmiljøet. Potentielle lejere, som ikke i forvejen kender området, vil have mulighed for at få overblik over hvilke muligheder, der er samt at få svar på nogle af de spørgsmål de måtte have.

Udbud og aftaler

Med 3XD er udbudsmateriale og erfaringsdata lige ved hånden. Vi har stor erfaring inden for området, og laver gerne jeres udbudsmateriale for eller i samarbejde med jer. Vi har dog også tidligere erfaret, at en boligadministration godt kan udføre hovedparten af arbejdet selv med let assistance fra 3XD de første gange, så det er helt op til den enkelte at vurdere, hvem der skal håndtere udbudsforretningen.

Driftsportal

Via 3XDs driftsportal er det muligt for kunder at arbejde aktivt med deres digitale byggerier samt udbytte bygningsinformationerne til optimering og planlægning af driften.

InComs software ”InDoc SerView” har været med fra begyndelsen og indeholder mange faciliteter, som understøtter bolig- og bygningsdigitalisering samt driftsplanlægning. InDoc er under ombygning, så alle funktioner optimeres og bliver tilgængelige i en Internetportal.

Tag endelig fat i os

Mikael

Kirkegaard

Projektleder

Vil du vide mere?

Du skal indtaste et navn
Din e-mail er indtastet i et ugyldigt format
Du skal indtaste en e-mail
Dette telefonnummer er indtastet i et ugyldigt format
Der skal være 8 tegn i et telefon nummer

Beskeden er sendt!